Mål: M 7801-16

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens kan beviljas enbart med tillämpning av 7 kap. 25 § miljöbalken när ingen av de omständigheter som kan utgöra särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c och d §§ föreligger.