Mål: M 5593-16

Avgörande

Frågan om utfyllnadsmassor i en bassäng inom ett hamnområde. Länsstyrelsen har yrkat att skärpta villkor ska gälla vad avser föroreningshalten i dessa massor. Kommunen har inte haft något att erinra mot de skärpta kraven. MÖD finner att de skärpta kraven behövs för att motverka att verksamheten medför skada på människors hälsa eller miljön. MÖD ändrar därför mark- och miljödomstolens dom i enlighet härmed.