Mål: M 5055-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt ett beslut av länsstyrelsen om att avslå en ansökan om tillstånd till täkt av grus. Domstolen har funnit att det inte är visat att det huvudsakliga skälet för grustäkten är att bryta material för ändamål där ersättningsmaterial saknas.