Mål: P 94-17

Avgörande

I ett mål om sju olika byggsanktionsavgifter har länsstyrelsen i särskilt beslut avslagit en begäran om inhibition. Efter att beslutet överklagats har mark- och miljödomstolen meddelat inhibition beträffande två av avgifterna och avslagit överklagandet i övrigt. Mark- och miljööverdomstolen har gett partiellt prövningstillstånd och med ändring av mark- och miljödomstolens dom meddelat inhibition beträffande ytterligare två byggsanktionsavgifter. I övriga delar har Mark- och miljööverdomstolen inte gett prövningstillstånd.