Mål: M 6025-18

Avgörande

Anläggandet av en mindre grusväg genom ett skogsområde har inte ansetts kräva strandskyddsdispens (7 kap. 15 § punkterna 2 och 4 miljöbalken).

MÖD 2018:23