Mål: M 10104-17

Avgörande

Fråga om försiktighetsåtgärder till förmån för tjäder vid skogsavverkning. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att Skogsstyrelsen med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken och artskyddsförordningen har haft rätt att besluta om försiktighetsåtgärder. Aktuella åtgärder bedöms rimliga.