Mål: F 11564-17

Avgörande

I ett mål om sammanläggning och klyvning är parterna A och B, som tidigare varit gifta med varandra, oense om vem av dem som ska tilldelas den klyvningslott i vilken bl.a. ingår deras tidigare gemensamma bostadsfastighet. MÖD har bedömt att A som har bott kvar i den tidigare gemensamma bostaden efter äktenskapsskillnaden har störst anknytning till den aktuella klyvningslotten och att A därför också skulle orsakas större olägenhet än B om hon i stället fick den andra lotten. A tilldelas därför den aktuella klyvningslotten.