Mål: P 9835-17

Avgörande

Utdömande av vite. Byggnadsnämnden beslutade enligt 11 kap. 33 § PBL om förbud att använda en byggnad av brandskyddsskäl. Beslutet var förenat med vite. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att adressaten inte visat giltig ursäkt för att inte följa föreläggandet och har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dömt ut vitet.