Mål: P 1771-18

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över uteplats. Nämndens beslut att ge bygglov har upphävts, efersom byggnadsverket som åtgärden avser (ett radhus) inte uppfyller kravet på planenligt utgångsläge och avvikelsen inte kan bedömas som liten.