Mål: P 5579-18

Avgörande

Byggsanktionsavgift hade påförts en fastighetsägare för att denne bytt takmaterial på ett radhus från eternit till plåt utan bygglov. MÖD ansåg att byte av takbeklädnadsmaterial på det aktuella radhuset inte skulle anses bygglovspliktigt. Åtgärden innebar snarare en anpassning till bebyggelsens nuvarande karaktär då flertalet grannar redan utfört bytet. Eftersom åtgärden inte var bygglovspliktig saknades förutsättningar att påföra byggsanktionsavgift.