Mål: P 7498-17

Avgörande

MÖD fastställde en detaljplan för utbyggnad av en turistanläggning. I målet prövas främst trafikfrågor och om kommunen genom avtal säkerställt detaljplanens genomförande.