Mål: P 2834-18

Avgörande

Bygglov för komplementbyggnad. Fråga om byggnadens placering en meter från tomtgräns kan anses vara en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. Tidigare fanns en komplementbyggnad uppförd i tomtgräns, men eftersom den nya komplementbyggnaden är väsentligt större och högre kan det inte anses vara en liten avvikelse att placera byggnaden på detta sätt.