Mål: M 1572-18

Avgörande

Ett föreläggande från tillsynsmyndigheten angående vattenflödet avseende en vattenverksamhet som har tillståndsprövats enligt miljöbalken har inte ansetts rymmas inom ramen för vilka förelägganden som kan meddelas enligt 26 kap. 9 § miljöbalken.