Mål: M 8824-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar för ett föreläggande avseende utrivning av en mindre regleringsdamm samt åtgärder till förmån för fiskvandring och därför upphävt länsstyrelsens beslut.