Mål: M 1457-18

Avgörande

En bilprovnings regelmässiga tester av signalhorn utomhus ansågs utgöra en olägenhet för närboende enligt 9 kap. 3 § miljöbalken.