Mål: P 1211-18

Avgörande

Avvisning av överklagande. Sedan nämnden förelagt en fastighetsägare att vidta rättelse genom att avröja en olovligt uppförd byggnad har länsstyrelsen upphävt nämndens beslut. Ägaren till en grannfastighet har ansetts ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut oavsett om han ska anses som anmälare i ärendet eller inte. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet har visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.