Mål: P 11625-17

Avgörande

Ett beslut om att anta en detaljplan har upphävts eftersom miljökonsekvensbeskrivningens redovisning av alternativ till den valda utformningen och lokaliseringen varit bristfällig. Överklagande från ägare till fastigheter som inte gränsar till planområdet har avvisats.