Mål: P 2880-18

Avgörande

Byggnadsnämnd har haft fog för beslut enligt 11 kap. 32 a § PBL att förbjuda fastighetsägare att på nytt upplåta lokal för boende även om tidigare olovligt boende har upphört.