Mål: M 1647-18

Avgörande

Fråga om undantag och dispens från biotopskyddsbestämmelserna för träd i en allé utmed Gavleån i Gävle