Mål: F 4020-17

Avgörande

En samfälld väg delade en bostadsfastighet i två delar. Vägen nyttjades för tyngre transporter till och från en grannfastighet. Då grannfastigheten, som också var en bostadsfastighet, hade en annan utfartsväg har MÖD, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att det finns förutsättningar att genom fastighetsreglering överföra den samfällda vägens areal till bostadsfastigheten.