Mål: P 10193-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunen i en detaljplan har prövat markens lämplighet för Sevesoverksamhet på det sätt som krävs och att planens reglering avseende skyddsavstånd till befintlig bebyggelse är tillräcklig.