Mål: F 9945-17

Avgörande

Rätt att använda väg enligt 49 § anläggningslagen. Även om behovet av utfartsväg kan lösas inom den egna fastigheten kan en fastighets behov av ytterligare utfartsväg vara av väsentlig betydelse. I målet har det inte framkommit att merkostnaden för att upprusta och använda en längre utfartsväg, inom den egna fastigheten och över samfälld väg, är så stor att det är av väsentlig betydelse att använda en kortare väg över grannfastigheten.