Mål: P 4251-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom avseende utdömande av vite för att inte i rätt tid ha tagit bort upplag.