Mål: M 9580-17

Avgörande

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att det inte finns förutsättningar att ge tillstånd enligt reservatföreskrifterna för nybyggnad av bostadshus inom naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning.