Mål: P 8052-17

Avgörande

De byggnader som tillåts i en detaljplan för två fastigheter i centrala Båstad skulle medföra en sådan omfattande insyn och skuggning av näraliggande fastigheter att det har bedömts medföra en betydande olägenhet. Vidare har förutsättningar för att hantera dagvattnet inte klargjorts i detaljplanen. MÖD har därför upphävt detaljplanen.