Mål: M 4758-17

Avgörande

MÖD har i ett mål om strandskyddsdispens funnit att platsen inte är ianspråktagen och att vägen mellan fastigheten och havet inte är avskiljande. Strandskyddsdispens har därför inte getts.