Mål: P 1515-17

Avgörande

Tillsynsåtgärd om placering av lusthus. Efter anmälan om att lusthus inte uppförts i enlighet med vad som angetts i bygglovet beslutade nämnden att avskriva ärendet. Underinstanserna avslog överklagandena. MÖD konstaterade att lusthuset, som enligt bygglovet skulle placeras 0,8 meter från fastighetsgränsen, i själva verket har placerats endast 0,11 meter från gränsen. Denna avvikelse har inte prövats av underinstanserna. MÖD har undanröjt nämndens beslut och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.