Mål: P 11424-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för tillbyggnad avseende takhöjning närmre tomtgräns än 4,5 meter då åtgärden har bedömts innebära men för granne enligt 39 § byggnadsstadgan.