Mål: M 8685-17

Avgörande

Strandskyddsdispens i efterhand för altan. MÖD har funnit att hemfridszonen utökas mer än obetydligt genom altanens utformning och placering och att åtgärden får en avhållande effekt för allmänhetens tillträde till ett strandskyddat område. Dispensansökan har därför avslagits