Mål: P 3263-18

Avgörande

MÖD har funnit att det föreligger särskilda skäl att göra undantag från bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan att byggnad inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.