Mål: M 2809-17

Avgörande

Utsättning av lax- och havsöringssmolt. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att platsen för smoltuppfödning inte är reglerad som villkor i tillståndet till kompensationsåtgärder. Det finns inte heller förutsättningar att genom ett tillsynsbeslut föreskriva var smolten ska födas upp. Mark- och miljödomstolens dom fastställs därför.