Mål: F 12195-17

Avgörande

Fråga om skäligheten i debiterad förrättningskostnad. I förhållande till det arbete som Lantmäteriet redovisat har debiterad förrättningskostnad framstått som oskäligt hög. Det av mark- och miljödomstolen nedsatta beloppet har därför fastställts. Även fråga om rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen.