Mål: P 1916-18

Avgörande

MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att bygglov för flerbostadshus strider mot den gällande detaljplanens syfte