Mål: M 5807-18

Avgörande

Ett bortgrävande av ett fåtal decimeter matjord har inte ansetts kunna likställas med att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning. Ett beslut om miljösanktionsavgift har därför upphävts.