Mål: M 8633-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits förutsättningar att ge tillstånd enligt naturreservatsföreskrifter till en friggebod.