Mål: P 10835-17

Avgörande

Förhandsbesked för bygglov. Det är översiktligt klarlagt att utfart kan anordnas från platsen för den tänkta byggnationen. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställs nämndens beslut att ge positivt förhandsbesked.