Mål: M 3542-18

Avgörande

Miljö- och byggnadsnämnden i en kommun har i ett tillsynsärende medgett ett överklagande från en enskild. MÖD har funnit att skäl att bifalla överklagandet och upphäva nämndens föreläggande att vidta viss åtgärd.