Mål: M 11699-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att den ersättningsfria andelen i ett tillstånd till vattenverksamhet ska bestämmas till en tjugondel.