Mål: P 1907-18

Avgörande

Parkeringsplatser utmed en husfasad har ansetts olämpligt placerade. MÖD anser därför att nämnden har haft fog för att neka bygglov och förelägga om rättelse.