Mål: M 1837-18

Avgörande

Ett beslut att inte vidta någon tillsynsåtgärd med anledning av en anmälan om störande rök från en vedeldad badtunna har undanröjts eftersom de tillsynsåtgärder som vidtagits har bedömts som otillräckliga. Målet har återförvisats till Miljö- och tillsynsnämnden och MÖD har förordnat om tillfälliga eldningsbegränsningar i avvaktan på att nytt beslut i tillsynsfrågan fattas.