Mål: M 10355-17

Avgörande

MÖD har funnit att bolagets ansökan om ändringstillstånd till viss utökad verksamhet, i vart fall tillsammans med bolagets redan pågående verksamhet, innebär en risk för betydande påverkan på närliggande Natura 2000-område och att ett Natura 2000-tillstånd krävs. Eftersom ansökan saknar ett underlag som möjliggör en bedömning av relevanta miljömässiga konsekvenser och föreskrivande av nödvändiga villkor har MÖD funnit att mark- och miljödomstolen haft fog för sitt beslut att avvisa ansökan.