Mål: M 1755-17

AvgörandeMÖD har funnit att den av bolaget ingivna prövotidsutredningen inte är tillräcklig för att det ska vara möjligt att föreskriva slutliga villkor för utsläpp till vatten av PAH och arsenik. Bolaget ska under en fortsatt prövotid bl.a. utreda förutsättningarna att minska uppkomsten av förorenat dag- och lakvatten genom att nederbördsskydda lager av flis och trämaterial. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har prövotiden förlängts.