Mål: P 5061-17

Avgörande

Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk har avslagits. Utredningen i målet har inte gett tillräckligt stöd för att lokaliseringen av verket är lämplig med hänsyn till naturvärdena på platsen (förekomst av havsörn, berguv och fladdermus).