Mål: M 1990-17

MÖD 2018:15

Vägledande avgörande

Fråga om dammsäkerhetsklassificering. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att risken för förlust av människoliv i samband med ett dammhaveri, även vid ett värsta fall-scenario, är försumbar och den aktuella regleringsdammen har därför klassificerats i dammsäkerhetsklass C.

MÖD 2018:15