Mål: M 6508-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt ett beslut av Nataturvårdsverket om tilldelning av utsläppsrätter. Mark- och miljööverdomstolen har tolkat ett förhandsavgörande av EU-domstolen på så sätt att det är den som konsumerar ånga och inte den som producerar ånga som ska tilldelas utsläppsrätterna för ångan när dessa levereras mellan två anläggningar inom ETS-systemet. Detta gäller oavsett om den som konsumerar ånga också levererar ånga vidare till andra mottagare oavsett om de ingår i ETS-systemet eller inte.