Mål: M 6331-17

Avgörande

Tillstånd att uppföra och driva upp till 442 vindkraftverk i etapp tre i Markbygden, Piteå kommun. Etableringens tillåtlighet och lokalisering är avgjord av regeringen och Mark- och miljööverdomstolen har därför godtagit verkens placering enligt den s.k. boxmodellen. Slutliga villkor för rennäringen har föreskrivits och vissa andra villkor har ändrats, bl.a. om skyddsavstånd till allmän väg och järnväg samt skydd för kungsörn och orre.