Mål: P 7602-17

Avgörande

Vid bedömningen av om en utfyllnad kräver marklov har tidigare utförd markhöjning beaktats. Åtgärden har krävt marklov och ärendet har därför återförvisats till nämnden.