Mål: M 4931-17

Avgörande

Ersättning vid bildande av naturreservat på del av en skogsfastighet. Utöver intrångsersättning motsvarande marknadsvärdeminskningen på fastigheten som skogsfastighet betraktad har markägaren även tillerkänts viss ersättning för övrig skada avseende förlust av bergstensmassor vilka markägaren tillgodogjort sig i en verksamhet som pågick vid tidpunkten för reservatsbeslutet.