Mål: M 30-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit överklagande av förbud mot yrkesmässig bilskrotningsverksamhet m.m. och endast flyttat tidpunkten för när klaganden ska ha rättat sig efter beslutet.