Mål: M 6320-17

Avgörande

Villkor för fortsatt verksamhet vid en avfallsanläggning för deponering m.m.. Bolaget har yrkat på mildare villkor för utsläpp av lakvatten. Mark- och miljööverdomstolen anser att de föreskrivna begränsningsvärdena i det slutliga villkoret i huvudsak är rimliga och lämpliga, men ett värde har preciserats och mildrats något. Den provisoriska föreskriften för lakvatten är också i huvudsak rimlig och möjlig för bolaget att klara och justeras därför endast för en parameter.